Stropsæde som semesterprojekt

Et af formålene med denne blog er bl.a. at vise, hvordan samarbejdet imellem en vidensinstitution som Aalborg Universitet og en virksomhed som Wolturnus A/S kan være en stor fordel for begge parter. Som et godt eksempel herpå har efteråret 2015 bl.a. budt på et konkret samarbejde imellem en 5. semester idræts studiegruppe og Wolturnus. Når man læser på Aalborg Universitet, laver man typisk et nyt projekt hvert semester, det foregår i en gruppe, og projektet [...]