Temadag med fokus på brugen af hjælpemidler

Sidste år havde jeg (og Wolturnus) besøg af Ergoterapeutforeningen med formand Tina Nør Langager i spidsen. Vi havde nogle gode snakke om snitfladerne imellem de kommunalt ansatte terapeuter og så de terapeuter og konsulenter, der er ansat i hjælpemiddelsfirmaer som Wolturnus. Det var nogle gode diskussioner, hvor uddannelsesinstitutionerne også var repræsenteret ved Tina Helle fra UCN. Vi blev hurtigt enige om, at det vil gavne alle med et øget fokus på forståelsen af, hvordan hjælpemidler [...]